สมัครใช้บริการฟรี
สิ่งที่คุณจะได้รับ
ระบบจัดการผู้รับเหมา ใช้ฟรี 50 ใบงาน ซื้อเพิ่มใบงาน 65 บาท/ใบงาน
  • เปิดใบเวิร์ค
  • บันทึกเข้าออก
  • ประเมินผู้รับเหมา
ระบบสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS) ใช้ฟรี 3 เดือน ต่ออายุ 30,000 บาท/ปี
  • สร้างใบงาน BBS
  • อนุมัติใบงาน BBS
  • กราฟและแดชบอร์ด

*
*
*
*
*
*
*
*
*
กรอก User Name ของแอดมินผู้ดูแลระบบ (User นี้จะเป็นผู้ดูแลและจัดการข้อมูลต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้อื่นๆ)
*
รหัสผ่านต้องมากกว่า 8 หลัก มีพิมพ์เล็ก,พิมพ์ใหญ่และตัวเลข อย่างละ 1 ตัว
*
*
ฉันยอมรับ "เงื่อนไขการใช้บริการ" และ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"
* ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่สาธารณะ
*