ลงทะเบียนเพื่อให้เราติดต่อกลับ
3 ระบบของ Factorium ​JorPor Plus
ระบบตรวจสอบสภาพการณ์ (ESS)
  • แจ้งเตือนสภาพการณ์ที่มีความเสี่ยงได้ทันที
  • อนุมัติงาน ESS
  • กราฟและแดชบอร์ด
ระบบสร้างพฤติกรรมความปลอดภัย (BBS)
  • สร้างใบงาน BBS
  • อนุมัติใบงาน BBS
  • กราฟและแดชบอร์ด
ระบบจัดการใบขออนุญาตเข้าทำงาน (EWS)
  • เปิดใบเวิร์คและอนุมัติใบงาน
  • บันทึกเข้าออกงาน
  • ประเมินผู้รับเหมา

*
*
*
*
*
*
*
*
ระบุ Line ID เพื่อรับของรางวัลเป็น sticker ในกิจกรรมต่างๆ
*
*
*
ฉันยอมรับ "เงื่อนไขการใช้บริการ" และ "นโยบายความเป็นส่วนตัว"
* ข้อมูลของคุณจะไม่ถูกนำไปเผยแพร่สาธารณะ
*